Oefenprotocollen

Wat is een autoaanpasbaar protocol?

Zie hiervoor de EN-Track handleiding (F1)

5.2.4.5 Protocol voortgang autoaanpasbaar:

In een autoaanpasbaar protocol zal de weerstandsinstelling zijn volgens de vooraf ingestelde waardes (de opgegeven waarde), mits de cliënt de weerstand verandert tijdens een trainingssessie (de gerealiseerde waarde). In dat geval zal deze veranderde waarde worden overgenomen als aanvangswaarde voor de volgende sessie. (Dit past het protocol dus automatisch aan.)

Opmerking 1: dit automatische aanpassen zal resulteren in een nieuwe “opgegeven” waarde. Deze nieuwe “opgegeven” waarde zal net zolang gehanteerd worden tot hij gelijk wordt aan de oude “opgegeven” waarde van het protocol. Daarna zal hij het oude protocol vervolgen.

Opmerking 2: dit automatische aanpassen zal alléén plaatsvinden indien de “gerealiseerde” waarde hoger is dan de “opgegeven” waarde. Immers, indien dit ook zou plaatsvinden wanneer de cliënt zijn weerstand vermindert, dan zou het protocol steeds lager kunnen uitvallen.

Opmerking 3: automatisch aanpassen wordt op serieniveau doorgevoerd. Dus als in een 2e serie de weerstand wordt verhoogd, dan zal bij een volgende sessie ook in een 2e serie de aanpassing gedaan worden en niet in de 1e of 3e serie.

Wat is een vast protocol?

Protocol voortgang vast

Bij deze optie hebben de oefenresultaten geen enkele invloed op de latere series of oefeningen welke reeds zijn gedefinieerd. In een vast protocol wordt de belasting (de weerstandsinstelling) gefixeerd. Tijdens de uitvoering van het protocol kan de cliënt de instelling wel wijzigen, maar dit zal de instelling van een volgende sessie niet beïnvloeden (de instellingen liggen dus vast).

Kunnen er twee oefeningen als warming-up worden gedefinieerd?

Ja, beide zullen dan na elkaar in het scherm verschijnen. Zodra de twee oefeningen zijn uitgevoerd komen alle vervolgoefeningen in beeld.