Testen

Wat is de Conconi-test?

In tegenstelling tot de hierboven genoemde tests, die allen een schatting maken van de VO2-max, tracht de Conconi-test het zogenaamde omslagpunt te bepalen. Het tempo waarop de VO2-max wordt bereikt kun je namelijk door verzuring niet lang volhouden.

Goede duursporters zijn echter wel in staat om op een hoog percentage van de VO2-max te sporten, namelijk zo'n 90-95%. Voor minder goed getrainde sporters ligt dat percentage lager. Als men boven dit percentage of omslagpunt komt slaat de vermoeidheid snel toe. Dit wordt ook wel de anaërobe drempel, het verzuringpunt of het omslagpunt genoemd. De Italiaan Conconi ontwikkelde jaren geleden een methode waarbij hij de belasting langzaam verzwaarde en de hartslag bepaalde. De hartslag en de belasting lopen in eerste instantie in een mooie lijn op. Conconi constateerde dat bij een bepaalde belasting de hartslaglijn afvlakte. Met andere woorden, er zat een knik in de lijn. Verondersteld wordt dat dit het omslagpunt zou zijn.

Welke testen voor de Bike Reha

De Bike Reha biedt mogelijkheden om diverse testen te doen zoals de VO2-Max, de 3- en de 12-minutentest. Hierdoor is het mogelijk om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in verschillende aspecten van de conditie van de patiënt en de cliënt.

Waarom verschijnt de testdatum niet in mijn trainingsoverzicht?

Het uitvoeren van een test via uw trainingsscherm geeft alleen aan dat er een test gedaan is.
De restultaten ervan treft u aan in het tabblad intake-testresultatenscherm.

Wanneer u nu een training gaat uitvoeren wordt normaal de trainingsdatum gegenereerd.

Welke testen zitten er in EN-Track?

In EN-Track zitten :

a. Krachttesten (1 RM) op de EN-Strength, EN-Pulley en EN-Free
b. Conditietesten (UKK-wandeltest en Conconitest) op de EN-Motion
c. Conditietesten (VO2-Max, de 3- en de 12-minutentest) op de Bike Reha

Wat is een 1 RM-test ?

Maximale krachttest (1 RM)
Voor het samenstellen van een trainingsprogramma is het belangrijk dat er een goed beeld is van de belasting die men kan opleggen. Een belangrijk gegeven, waarop de keuze van de belasting gebaseerd wordt, is de maximale kracht die een persoon bij een bepaalde oefening kan leveren. Onder maximale kracht wordt verstaan het vermogen om met een maximaal gewicht een bepaalde oefening nog net één maal correct uit te voeren.
Deze waarde wordt het 1 repetition maximum genoemd, afgekort 1 RM.
Deze maximale krachttest moet voor elke oefening apart worden uitgevoerd.

Een maximale krachttest houdt in dat je vooraf een voorzichtige inschatting maakt van de maximale kracht die je kunt uitvoeren. Vervolgens moet je met een iets lagere weerstand een maximaal aantal herhalingen uitvoeren. Echter, hoe minder herhalingen worden uitgevoerd, des te zuiverder de schatting is van het 1 RM. De vermoeidheidscomponent wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld. Hierna kan, met behulp van het gevonden aantal herhalingen, in een Holton diagram opgezocht worden welk percentage van de maximale kracht aangewend werd.

Wat is de UKK-wandeltest?

Inhoud en achtergrond van de 2-km-UKK-wandelconditietest.

De 2-km-test 'Sportief Wandelen' is ontwikkeld door het Finse UKK (Urho Kaleva Kekkonen) Instituut en is wetenschappelijk bestudeerd door Raija Laukkanen. In 1993 is zij gepromoveerd op deze test en heeft zij aangetoond dat deze nauwkeurig, betrouwbaar, eenvoudig uitvoerbaar en veilig is. Op het moment wordt de UKK 2 km wandeltest in diverse Europese landen gebruikt in de eerstelijns gezondheidszorg en in de bedrijfsgezondheidszorg.

Ook wordt de test gebruikt in revalidatie- en gezondheidscentra en als onderdeel van vele gezondheidsbevorderende programma's. In Nederland heeft de wandeltest een plaats gekregen in de campagne 'Nederland in beweging' en wordt afgenomen door een speciaal door het NOC*NSF opgeleidde UKK-testleider.

De uitvoering van de test gaat als volgt: na een medische screening door middel van een vragenlijst worden lengte en gewicht gemeten. Vervolgens moet er door de deelnemers een afstand worden afgelegd van 2000 meter. Men krijgt de opdracht om deze afstand zo hard mogelijk te wandelen, waarbij gedurende het gehele traject een zelfde tempo wordt aangehouden. Tempoversnellingen geven namelijk een verstoring van het testresultaat. Na 2 km wordt de wandeltijd genoteerd en de hartslag gemeten. Gezamenlijk geven deze variabelen, samen met leeftijd, geslacht, lengte en gewicht, via een formule de hoogste betrouwbaarheid van de max. zuurstofopnamecapaciteit, uitgedrukt in een fitnessindex welke is verdeeld in 5 groepen.

<70 Aanzienlijk minder dan gemiddeld
70-90 Iets minder dan gemiddeld
90-110 Gemiddeld
110-130 Iets beter dan gemiddeld
>130 Aanzienlijk beter dan gemiddeld

De fitnessindex kan als uitgangspunt voor 'Sportief Wandelen' worden gebruikt. Inmiddels is gebleken dat door 'Sportief Wandelen' deze index heel goed verhoogd kan worden, hetgeen leidt tot een stuk positieve feedback voor de deelnemer.

Ontwikkeling van de test
De beste indicatie van de lichamelijke fitheid (lees: conditie) is de maximale zuurstofopnamecapaciteit, oftewel de VO2 max; dit is de graadmeter voor een goed werkend hart-/longsysteem, dat optimaal moet presteren bij lichamelijke inspanning. In het 'Sportief Wandelen' is het lichaam aangewezen op het transport van zuurstof (O2) naar de spieren om de gevraagde arbeid te kunnen leveren. Conditie van hart, longen, bloedvaten en zuurstofopnamevermogen van de spieren bepalen grotendeels de mate van de te leveren arbeid: de zuurstofopnamecapaciteit.