Installatie

Algemeen

Mocht u al een versie van EN-Track gebruiken dan zijn de volgende stappen aan te raden:

  • Maak een backup van de database d.m.v. het EN-Track programma
  • De-installeer EN-Track via de Windows configuratie menu. Doe dit ook voor eventueele stuuur programma's van de Towitoko kaartlezer
  • Verwijder kaartlezers uit de USB (of RS232) port.
  • herstart de PC
  • Installeer EN-Track. Er kan een melding komen dat stuurprogramma's volgens Windows niet gecertificeerd zijn. Kiest u hier voor de optie "Doorgaan"
  • Sluit de kaartlezer aan. (eventueel moet u hierna nog de installatie van het stuur programma bevestigen)

note: Mocht U een seriele kaartlezer hebben, dan dient u na het aansluiten van deze kaartlezer de machine opnieuw te herstarten.

Waarom kunnen de luchtslangen niet onder de grond?

Om te voorkomen dat er condens in de leidingen onstaat op het diepste punt. Deze condens, in combinatie met de altijd in de leiding aanwezige synthetische olie, zou voor het aanvreten van de leidingen kunnen zorgdragen en kan op die manier lekkage veroorzaken. Hierdoor slaat de compressor permanent aan; hierdoor ontstaat oververhitting, waardoor de compressor kapot gaat en vervangen dient te worden.

Kan een Luchtpulley aan een houten of gipsen wand?

Nee, daarvoor kan de trekkracht te hoog worden, waardoor loslating kan plaatsvinden, met alle gevolgen vandien.

Hoe wordt EN-Track in een netwerk geïnstalleerd?

De standaardlocatie is “[c:\\program files\\enraf-nonius\\entrackv6\\database]”.
Gaat u EN-Track in een netwerk gebruiken dan dient u de volgende handelingen te verrichten:
- Op een van de P.C.’s een gedeelde resource maken
- Vervolgens dient u deze resource op alle P.C.\'s als database directory te gebruiken
- De resourcenaam moet dan op alle P.C.’s handmatig worden ingetypt volgens
onderstaand formaat:
UNC van de resource: \\\\[PC_NAAM]\\[RESOURCE NAAM]

Voorbeeld:

Stel de P.C.-naam is PRAKTIJK en de share-naam van de database directory

“c:\\Program Files\\Enraf-Nonius\\EnTrack\\Database” is “DB_ENTRACK”

dan is de UNC naam: “\\\\PRAKTIJK\\DB_ENTRACK”

Deze naam moet worden ingetypt in alle EN-Track programma’s die gebruik willen maken van deze database. Dus ook in het EN-Track programma dat draait op dezelfde P.C. als waar de resource naar verwijst!

De netwerkfunctionaliteit werkt bij de volgende configuratie:

EN-Track programma draait op een Windows 2000 of XP systeem. Voor verdere informatie over netwerkresources en terminologie wordt verwezen naar de Windows Help informatie over netwerkgebruik!
Aangezien de database bestanden over het netwerk continu open heeft staan, is het niet aan te raden om een wireless netwerk verbinding te gebruiken!

USB-Chipcardlezer

Standaard worden zowel de USB en RS232 drivers voor de Towitoko lezer geinstalleerd als de USB driver voor de nieuwe chipcard lezer (wit). Tijdens installatie kunt u een waarschuwing krijgen dat de driver niet door Microsoft is gecertificeerd. U moet dan op de knop doorgaan drukken.

Mocht u achteraf de drivers willen (her)installeren dan maakt u gebruik van uw installatie-CD. Na het opnieuw opstarten van de CD treft u onderaan in het installatiemenu een installatiemogelijkheid aan om de software te installeren die noodzakelijk is voor het gebruik van een USB-chipcardlezer.

Na installatie opnieuw EN-Track starten en de installatie is een feit.

Installatie van 6.x over versie 4.x

Een oude 4.x installatie wordt nooit overschreven.
Na de installatie van 6.x wordt gevraagd of de database van een oude 4.x installatie moet worden gekopieerd.

Let op!!
Niet alleen een softwarematige upgrade op P.C.-niveau is noodzakelijk, maar ook een upgrade op apparaatniveau. Er zullen in uw apparaten eenmalig nieuwe EEPROM IC's geplaatst moeten worden om communicatie met de nieuwe EN-Track release mogelijk te maken.