Wat is een autoaanpasbaar protocol?

Zie hiervoor de EN-Track handleiding (F1)

5.2.4.5 Protocol voortgang autoaanpasbaar:

In een autoaanpasbaar protocol zal de weerstandsinstelling zijn volgens de vooraf ingestelde waardes (de opgegeven waarde), mits de cliënt de weerstand verandert tijdens een trainingssessie (de gerealiseerde waarde). In dat geval zal deze veranderde waarde worden overgenomen als aanvangswaarde voor de volgende sessie. (Dit past het protocol dus automatisch aan.)

Opmerking 1: dit automatische aanpassen zal resulteren in een nieuwe “opgegeven” waarde. Deze nieuwe “opgegeven” waarde zal net zolang gehanteerd worden tot hij gelijk wordt aan de oude “opgegeven” waarde van het protocol. Daarna zal hij het oude protocol vervolgen.

Opmerking 2: dit automatische aanpassen zal alléén plaatsvinden indien de “gerealiseerde” waarde hoger is dan de “opgegeven” waarde. Immers, indien dit ook zou plaatsvinden wanneer de cliënt zijn weerstand vermindert, dan zou het protocol steeds lager kunnen uitvallen.

Opmerking 3: automatisch aanpassen wordt op serieniveau doorgevoerd. Dus als in een 2e serie de weerstand wordt verhoogd, dan zal bij een volgende sessie ook in een 2e serie de aanpassing gedaan worden en niet in de 1e of 3e serie.