Wat is de RESET knop in EN-Track?

De trainingsresultaten van de vorige (reeds uitgevoerde) oefening, voor de NU uit te voeren oefening negeren, opdat deze niet als basis gaat dienen voor de oefening die NU uitgevoerd moet gaan worden.

Doet men dit NIET terwijl de topdetectie (protocol staat op autoaanpasbaar) staat ingeschakeld dan worden de laatst uitgevoerde oefenparameters opnieuw opgeslagen op de chipcard en ziet de klant deze waarde (deze waarde is niet terug te zien in het oefeningenscherm) alleen op de apparatuur. Indien topdetectie niet (vast protocol) is ingeschakeld hoeven gegevens van een vorige training niet te worden gereset.

Indien de resultaten van de laatst uitgevoerde oefening HOGER zijn dan volgens het schema was gewenst en u wilt het protocol definitief aanpassen voor het verdere verloop van de trainingscyclus, dan dient u gebruik te maken van de knop "Protocol Aanpassen" in het Tabblad Training.

Indien de resultaten van de laatst uitgevoerde oefening LAGER zijn dan volgens het schema was gewenst en u wilt het protocol definitief aanpassen voor het verdere verloop van de trainingscyclus, dan dient u deze aanpassing te maken in het wijzigmenu van de oefening.