Wat is een 1 RM-test ?

Maximale krachttest (1 RM)
Voor het samenstellen van een trainingsprogramma is het belangrijk dat er een goed beeld is van de belasting die men kan opleggen. Een belangrijk gegeven, waarop de keuze van de belasting gebaseerd wordt, is de maximale kracht die een persoon bij een bepaalde oefening kan leveren. Onder maximale kracht wordt verstaan het vermogen om met een maximaal gewicht een bepaalde oefening nog net één maal correct uit te voeren.
Deze waarde wordt het 1 repetition maximum genoemd, afgekort 1 RM.
Deze maximale krachttest moet voor elke oefening apart worden uitgevoerd.

Een maximale krachttest houdt in dat je vooraf een voorzichtige inschatting maakt van de maximale kracht die je kunt uitvoeren. Vervolgens moet je met een iets lagere weerstand een maximaal aantal herhalingen uitvoeren. Echter, hoe minder herhalingen worden uitgevoerd, des te zuiverder de schatting is van het 1 RM. De vermoeidheidscomponent wordt zoveel mogelijk uitgeschakeld. Hierna kan, met behulp van het gevonden aantal herhalingen, in een Holton diagram opgezocht worden welk percentage van de maximale kracht aangewend werd.