Wat is de Conconi-test?

In tegenstelling tot de hierboven genoemde tests, die allen een schatting maken van de VO2-max, tracht de Conconi-test het zogenaamde omslagpunt te bepalen. Het tempo waarop de VO2-max wordt bereikt kun je namelijk door verzuring niet lang volhouden.

Goede duursporters zijn echter wel in staat om op een hoog percentage van de VO2-max te sporten, namelijk zo'n 90-95%. Voor minder goed getrainde sporters ligt dat percentage lager. Als men boven dit percentage of omslagpunt komt slaat de vermoeidheid snel toe. Dit wordt ook wel de anaërobe drempel, het verzuringpunt of het omslagpunt genoemd. De Italiaan Conconi ontwikkelde jaren geleden een methode waarbij hij de belasting langzaam verzwaarde en de hartslag bepaalde. De hartslag en de belasting lopen in eerste instantie in een mooie lijn op. Conconi constateerde dat bij een bepaalde belasting de hartslaglijn afvlakte. Met andere woorden, er zat een knik in de lijn. Verondersteld wordt dat dit het omslagpunt zou zijn.