Waarom verschijnt de testdatum niet in mijn trainingsoverzicht?

Het uitvoeren van een test via uw trainingsscherm geeft alleen aan dat er een test gedaan is.
De restultaten ervan treft u aan in het tabblad intake-testresultatenscherm.

Wanneer u nu een training gaat uitvoeren wordt normaal de trainingsdatum gegenereerd.