EN-Track start niet door zodat er ook niet een reserve-kopy kan worden teruggezet

Door een "zware PC-crash" of na het installeren van conflicterende programma's kan het voorkomen dat de database dusdanig corrupt raakt dat EN-Track niet meer kan doorstarten. Om EN-Track met een "lege" database op te laten starten, doe het volgende:

Alleen de databasebestanden weghalen en vervolgens de backup terug zetten:
Verplaats alle bestanden en sub-directories uit de databasefolder naar een andere folder (bv C:\Oude database\ die je aan moet maken). De standaard databaselocatie is C:\Program Files\Enraf-Nonius\EN-Track v6\database).
Vervolgens start je EN-Track op. Er wordt dan lege databasebestanden aangemaakt.
Dan zet je de backup terug, menu: Extra -> Database -> Zet reserve-kopy terug

Als EN-Track niet meer opstart zonder foutmeldingen na de 1e stap dan de-installeer je EN-Track eerst om vervolgens EN-track weer te installeren.