Hoe wordt EN-Track in een netwerk geïnstalleerd?

De standaardlocatie is “[c:\\program files\\enraf-nonius\\entrackv6\\database]”.
Gaat u EN-Track in een netwerk gebruiken dan dient u de volgende handelingen te verrichten:
- Op een van de P.C.’s een gedeelde resource maken
- Vervolgens dient u deze resource op alle P.C.\'s als database directory te gebruiken
- De resourcenaam moet dan op alle P.C.’s handmatig worden ingetypt volgens
onderstaand formaat:
UNC van de resource: \\\\[PC_NAAM]\\[RESOURCE NAAM]

Voorbeeld:

Stel de P.C.-naam is PRAKTIJK en de share-naam van de database directory

“c:\\Program Files\\Enraf-Nonius\\EnTrack\\Database” is “DB_ENTRACK”

dan is de UNC naam: “\\\\PRAKTIJK\\DB_ENTRACK”

Deze naam moet worden ingetypt in alle EN-Track programma’s die gebruik willen maken van deze database. Dus ook in het EN-Track programma dat draait op dezelfde P.C. als waar de resource naar verwijst!

De netwerkfunctionaliteit werkt bij de volgende configuratie:

EN-Track programma draait op een Windows 2000 of XP systeem. Voor verdere informatie over netwerkresources en terminologie wordt verwezen naar de Windows Help informatie over netwerkgebruik!
Aangezien de database bestanden over het netwerk continu open heeft staan, is het niet aan te raden om een wireless netwerk verbinding te gebruiken!