Kan een Luchtpulley aan een houten of gipsen wand?

Nee, daarvoor kan de trekkracht te hoog worden, waardoor loslating kan plaatsvinden, met alle gevolgen vandien.